Historia IZOLACJI rozpoczęła się w 1925 roku, kiedy to, jako pierwszy zakład przemysłowy w Jarocinie, podjęła działalność prywatna firma Fabryka Papy Dachowej. Obecnie Spółka dysponuje jedną z najszerszych w kraju, kompleksową ofertą wyrobów hydroizolacyjnych i uszczelniających dla budownictwa, która obejmuje:

  • nowoczesne papy termozgrzewalne – modyfikowane elastomerami SBS, jak i oksydowane,
  • tradycyjne papy asfaltowe na tekturze,
  • membrany bitumiczne na dachy skośne,
  • dyspersyjne masy asfaltowe oraz masy na rozpuszczalnikach organicznych,
  • grubowarstwowe masy szpachlowe,
  • kity budowlane trwale plastyczne asfaltowo-kauczukowe